Ready made Evropská společnost

Evropská společnost je nová právní forma společnosti, se kterou můžete podnikat nejen v ČR, ale i na celém území EU.

Vzhledem k tomu, že zakládání a prodej evropských společností je v ČR relativně novinkou, umí je zakládat jen málokdo. My mezi ty, kteří to umí, rozhodně patříme a jsme schopni vám tuto právní formu nabídnout.

Jaké jsou výhody evropské společnosti (SE)?

  • Tato právní forma společnosti umožňuje obsadit představenstvo i dozorčí radu pouze jedním členem i v případě, že má evropská společnost více akcionářů.
  • Je ideálním řešením v situaci, kdy potřebujete skrýt vlastnictví společnosti prostřednictvím akcií na jméno a zahraničního vlastníka.
  • Evropská společnost může změnit své sídlo v rámci celé EU v případě, že je to pro ni výhodné (z hlediska daňových či organizačních důvodů), máte tedy možnost změnit sídlo společnosti i místní příslušnost úřadů v případě, že v jiné zemi EU budou lepší podmínky pro fungování společnosti

 

U nás máte možnost nákupu ready made evropské společností, které mají přiděleny své IČO, nikdy však nepodnikaly a nevyvíjely žádnou hospodářskou činnost.

Díky ready made evropským společnostem, můžete rychle a snadno nastartovat své podnikání. Neváhejte a kontaktujte nás, náš tým složený z profesionálů Vám pomůže s tím, abyste mohli začít s podnikáním téměř okamžitě!


Zahraniční společnosti ...více

Evropské společnosti SE ...více

Zobrazit archiv